بیان و بنان حکمای متأله، نه تنها حکمت افزاست، بلکه حیات بخش است و سبب ساز احیای عقول و تطهیر نفوس انسان ها می شود؛ "مجالسة الحکماء حیاة العقول و شفاء النّفوس"1 چرا که جویبار حکمت و گنجینة معرفت ایشان، ریشه در چشمه طیبة حیات دارد.

بی تردید، در روزگار فقر و فاقه نکته بینی، کمتر حافظی از حافظان را سراغ داریم که فروتنانه چون مفخر حوزه، حکیم متالّه، علامه جوادی آملی، کمر بر احیا و اعتلای "لطایف حکمی با نکات قرآنی" بسته باشد؛ باشد که همچنان برقرار باشد.

آنچه در ادامه پیشکشِ ارباب فضل و فرزانگی می شود، اولین بخش برگرفته از دروس اخلاقی آن فرزانه است که با مساعدت دانشوران کوشای پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء برای مخاطبان فرهیخته نشریه معارف و استادان دروس معارف اسلامی دانشگاه های کشور، به سامان رسیده است


اخلاق منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

شرکت آکپا تهران سلام بهمن آباد آموزش ثبت شرکت و ثبت برند با معرفی منابع مختلف دروغی درباره ی فلزیاب KS-700 آموزش رایگان شبکه های اجتماعی سایت شخصی دانیال غانمی پروژه پایانی انجمن اف ال یونگ مباحث اي تي تیم سایبری پیرو ولایت