در هر شغلی از شما انتظار می‌رود که متناسب با توانایی‌های تان حرفه‌ای عمل کنید. پیروی از هنجارهای حرفه‌ای باعث موفقیت، جلب حمایت و همکاری دیگران، ارتقاء شغلی می‌شود. در مقابل رفتار غیر حرفه‌ای باعث شکست در آموزش، قراردادها و پیشرفت می‌شود.
در ادامه یک فهرستی از اصول کلی رفتار آمده است. البته در هر شغلی ممکن است اصول یا دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای رفتار قابل قبول در آن شغل نیز اضافه می‌شود. معمولاً کارکنان جدید باید دستورالعمل اخلاقی رفتاری را نیز همراه با قرارداد استخدامی خود امضاء کنند که شامل بندهای زیر است:


اخلاق رفتار ,می‌شود ,حرفه‌ای ,شغلی منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

‌‌‌‌‌ ایانیک نیا پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب (ره) ابر و باد شرکت خدماتی آذر دشت ارم مطالب کاربردی و آموزشی Saytların Bir Tanesi الیاسون مرجع آموزش‌های تخصصی و کاربردی لباس کودک