هر نظام و تربیتی هدفهای ویژه ای دارد و برای رسیدن به آنها احکام و دستوراتی تعیین کرده است. شناخت این هدف و جدا کردن هدف های مرحله ای از هدف نهایی به انسان اخلاقی حرکت نشاط اوج و وسعت دید می بخشد واو رااز سمت گیری های غلط و فریب هدف نماها نگه می دارد. دراین نوشتار در جستجوی پاسخ این سئوال هستیم که آموزشهای اخلاقی اسلام انسان را به کجا می برد؟ و هدف نهائی در نظام اخلاقی اسلام چیست؟ 
اخلاق اخلاقی ,اخلاقی اسلام منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

onStorie PARVAZ معرفی کالا فروشگاهی تعطیلی مدارس چه زود اومدی منجنیق vk اسکالپ - میکرو اسکالپ - تاتو سر اینجا هرچی بخوای هست Pi-iran